PERFINY

Nejprodávanější

28 položek celkem
ABADIE, reklamní nálepka s perfinem
198 Kč
59687
Anglie, 1930, DR London, let.dopis s perfiny
198 Kč
57723
Anglie, firma C. W. Hartrodt, letecký dopis
98 Kč
59629
Argentina, 1911, DR Buenos Aires, dopisnice
198 Kč
45133
Argentina, 1912, 20P, perfin, (*)
99 Kč
46256
Argentina, 1912, 20P, perfin, * po nálepce
350 Kč
46257
ČSR II., 10 ks perfinů
198 Kč
12891
Francie, 1941, DR Paris, firemní dopis, perfiny 56999
Francie, 1941, DR Paris, firemní dopis, perfiny 57007
Holandsko, Perfin K na zn. 10C Vilemína, Amsterdam 56741
Kiautschou, 1905, 10C Lodička, perfin D.A.B. 59380
Kiautschou, 2H Lodička, perfin D. A. B., razítko 59854
Kiautschou, 4H Lodička, perfin D. A. B., razítko 59855
Maďarsko, 1914, perfin G.A., ** , lomy
49 Kč
54155
Německo, 1915, DR Düren, firemní přítisk
198 Kč
57078
Německo, 1923, 3páska známek
98 Kč
50585
Rakousko-Uhersko, Banka Merkur, **
148 Kč
48865
Rakousko, 1883, perfin PARISI, razítkované, dv 57712
Turecko, 1905, 2Pia/40Pf Germanie, perfin K.B. 59921