83 položek celkem
1.20 Ks Hlinka, Levoča, obrazová dopisnice, neprošlé 132859
1939, 2.50Ks Tiso, Nr.45, **, ilustrační foto
45 Kč
63545
1939, 50h Hlinka, Řz.10 1/2, 4blok, Nr.23, razítkované 93533
2932a
490 Kč
70634
1939, 5Ks Doplatní, vodorovný rastr, Nr.DL10, **
198 Kč
72707
1939, DR Velká, pohlednice vyfr. zn. 1K Hlinka, prošlé 134891
1941, 50h-2Ks Memorandum, série, Nr.56-8, **
198 Kč
82500
1942, 1.30Ks Hlinka, Nr.33, **, ilustrační foto
3 Kč
63540
1942, 10h-10Ks doplatní série, Nr.DL24-38, **
249 Kč
10195
1943, 10h-2Ks Novinová série, **
29 Kč
7240
1943, 50-80h Dětem, 4bloky, Nr.84-6, **
29 Kč
64683
Výstřižek s dopisu vyfr. 2K Brat + 2 ks 20h Dopl. 21778