Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  3. Výrobek byl poškozen neodborným zacházením zákazníka.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky (608 973 573) nebo e-mailem (filatelie@sbiram.cz)
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu (Francouzská 9, 120 00, Praha 2 - Vinohrady)
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme obratem.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (obč. zák.) právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.