Základní série + kupony

76 položek celkem
1939, 5h-10Kč přetisková série, Nr.1-19 **
990 Kč
1560
1939, 5h-10Kč přetisková série, Nr.1-19, * po nálepce 68093
1939, 5-50h Ratolest, série, Nr.20-7, **
6 Kč
27515
1939, 5-50h Ratolest, série, 4bloky, Nr.20-7, **
29 Kč
72259
1939, 40h-20K Krajinky I, série, Nr.28-40, **
75 Kč
61427
1939, 40h-20K Krajiny, série, 4bloky, Nr.28-40, **
398 Kč
27516
1939, 1.20-2.50K Krajinky, kupony, hvězdička,  L+P, ** 1568
1939, 1.50-2.50K Krajinky, kupony L+P, křížky, ** 1570
3-20K Krajinky, H+D kupon, Nr.36-40, razítkované
298 Kč
27348
1939, 3-20K Krajinky, kupony H+D, Nr.36-40, **
390 Kč
1575
1940, 50h-20K Krajinky II, série, Nr.41-9, **
45 Kč
61428
1940, 50h-20K Krajiny, série, 4bloky, Nr.41-9, **
198 Kč
27517
1940, 5-20K Krajinky, horní a dolní kupony, Nr.45-9, ** 4253
5-20K Krajinky, H+D kupon, Nr.45-9, razítkované
198 Kč
27347
1940, 60h-1.20K ČK I, série, L+P kupony, Nr.50-1, ** 67316
60h-1.20K Červený kříž II, L+P kupon, Nr.52-3, raz 23543
1941, 60h-1K Ratolest II, série, Nr.54-6, **
3 Kč
27520
1941, 60h-1K Ratolest II, série, 4bloky, Nr.54-6
12 Kč
27521
1941, 1.20-3K Krajinky III, série, Nr.57-61, **
6 Kč
61429
1941, 1.20-3K Krajinky III, série, 4bloky, Nr.57-61, ** 67313
60h-1.20K Dvořák, L+P kupon, Nr.62-3, razítkované 23544
1941, 30h-2.50K Veletrhy, série, Nr.64-7, **
7 Kč
27524
1941, 30h-2.50K Veletrhy, série, 4bloky, Nr.64-7
35 Kč
27525
1941, 30h-2.50K Mozart, série, Nr.68-71, **
15 Kč
27526
30h-2.50K Mozart, kupony L+P, Nr.68-71, **
59 Kč
21921
30h-2.50K Mozart, L+P kupony, Nr.68-71, razítk.
49 Kč
24000
1942, 1.20-2.50K Výročí protektor., 4bloky
149 Kč
1607
1942, 30h-2.50K Hitler, série, Nr.74-7, **
15 Kč
27528
1942, 30h-2.50K Hitler, série, 4bloky, Nr.74-7, ** 27529
30h-2.50k Hitler, L+P kupony, Nr.74-7, razítkované
129 Kč
24741
10h-50K Hitler, série, Nr.78-99, **
98 Kč
61430
1942, 60h-1.20K ČK III, série, Nr.100-101, **
3 Kč
27530
1942, 60h-1.20K ČK III, série, 4bloky, Nr.100-101 27531
1943, 60h Postilión, Nr.102, **
2 Kč
27545
1943, 60h Postilión, 4blok, Nr.102, **
10 Kč
27546
1943, 60h-2.50K Zimní pomoc, série, Nr.103-5, ** 27532
1943, 60h-2.50K Zimní pomoc, série, 4bloky, **
20 Kč
27533
1943, 60h-1.20K Hitler, série, Nr.106-7, **
10 Kč
27534
1943, 60h-1.20K Hitler, série, 4bloky, Nr.106-7, ** 67328
1943, 60h-2.50K Wagner, série, Nr.108-110, **
4 Kč
27536
1943, 60h-2.50K Wagner, 4bloky, Nr.108-110, **
20 Kč
61431
1943, 60h Heydrich, Nr.111, **
10 Kč
27537
1943, 60h Heydrich, 4blok, Nr.111, **
59 Kč
67325
1943, 1.20K ČK IV, Nr.112, **
2 Kč
27539
1943, 1.20K ČK IV, 4blok, Nr.112, **
10 Kč
27540
1944, 1.20-10K 5. výr. BuM, série, Nr.113-115, ** 27541
1944, 1.20-10K 5. výr. BuM, série, 4bloky, **
20 Kč
27542
1944, 60h-1.20K Hitler, série, Nr.116-17, **
10 Kč
27543
1944, 60h-1.20K Hitler, série, 4bloky, Nr.116-17, ** 27544
1944, 60h-1.20K Smetana, série, Nr.118-19, **
2 Kč
27547
1944, 60h-1.20K Smetana, série, 4bloky, Nr.118-19, ** 27548
60h-1.20K Smetana, L+P kupon, Nr.118-19, razítk.
79 Kč
23547
1944, 1.50-2.50K sv.Vít, série, Nr.120-1, **
2 Kč
27549
1944, 1.50-2.50K sv.Vít, série, 4bloky, Nr.120-1, ** 27550
1944, 1.50-2.50K Chrám sv.Víta, L+ P kup., **
49 Kč
1623
1.50-2.50K sv.Vít, L+P kupon, Nr.120-1, razítk.
49 Kč
23549
1945, 4.20K Hitler, Nr.122, **
3 Kč
27551
1945, 4.20K Hitler, 4blok, Nr.122, **
15 Kč
27552
1939, 2h-1K Novinové I, série, Nr.NV1-9, **
10 Kč
27553
1943, 2h-1K Novinové II, série, Nr.NV10-18, **
8 Kč
61432
1943, 2h-1K Novinové II, série, 4bloky, Nr.NV10-18, ** 69040
10h GD-OT, Nr.OT1, **
10h GD-OT, Nr.OT1, **
Skladem (2 ks)
2 Kč
61433
10h GD-OT, 4blok, Nr.OT1, **
12 Kč
69041
1939, 50h modrá a červená Doruční, Nr.DR1-2, ** 27554
1939, 5h-20K Doplatní, série, Nr.DL1-14, **
149 Kč
27555
1939, 5h-20K Doplatní, série, 4bloky, Nr.DL1-14, ** 69042
1941, 30h-5K Služební I, série, Nr.SL1-12, **
98 Kč
27556
1941, 30h-5K Služební I, série, 4bloky, Nr.SL1-12, ** 69043
1943, 30h-5K Služební II, série, Nr.SL13-24, **
25 Kč
27557
1943, 30h-5K Služební II, série, 4bloky, Nr.SL13-24, ** 69099