ZNÁMKY

76 položek celkem
1949, 50Pf UPU, MiNr.242, razítkované
98 Kč
69148
1950, 12-24Pf série Zimní sporty, MiNr.246-47, ** , dv 81372
1950, 12-50Pf série Bach, MiNr.256-59, ** , dv
298 Kč
81459
1950, 50Pf Bach, 2 ks - odstíny, Mi.40Euro, **
249 Kč
54355
1950, 50Pf Bach, MiNr.259, razítkované
120 Kč
55347
1950, 50Pf Bach, MiNr.259, razítkované
120 Kč
55346
1950, 50Pf Hamack, MiNr.270, razítkované
98 Kč
80705
1950, 50Pf Hamack, MiNr.270, razítkované
98 Kč
80706
1950, 50Pf Harnack, MiNr.270, razítkované
98 Kč
58131
1950, 50Pf Osobnosti, 2páska, MiNr.270, razítkované 48545
1950, 6-24Pf série Mír, MiNr.276-79, razítkované
129 Kč
54356
1950, 84Pf Debria, MiNr.260, * po nálepce
98 Kč
55345
1950, 84Pf Debria, MiNr.260, **
398 Kč
68132
1950, 84Pf Debria, MiNr.260, razítkovaná
99 Kč
43104
1950, 84Pf Debria, MiNr.260, razítkované
98 Kč
55991
1951, 12-50Pf série Mao Ze Dong, * po nálepce, dv
890 Kč
71569
1951, 12-50Pf série Přátelství, razítkované
598 Kč
70714
1951, 24-50Pf série Přátelství, MiNr.284-85, **
449 Kč
48551
1951, 24-50Pf série Přátelství, razítkované
249 Kč
70712
1951, 24-50Pf série Veletrh, MiNr.282-83, razítkované 70713
1951, 24Pf Pětiletý plán, roh. kus, DZ, razítkované 73965
1951, 50Pf Mao Zedong, MiNr.288, * po nálepce
398 Kč
43113
1951, 50Pf Mao Zedong, MiNr.288, razítkované
249 Kč
68141
1951, 50Pf Veletrh, MiNr.283, razítkované
79 Kč
55348
1952, 2DM Pieck, MiNr.326, * po nálepce
129 Kč
43108
1952/53, 2-84Pf série Osobnosti, MiNr.327-41, **
2 990 Kč
72441
1954, 20Pf známka z aršíku, MiNr.445B, **
249 Kč
47635
1955, 15Pf Obrazy, MiNr.506, razítkované
98 Kč
59337
1955, 30Pf Kostel, MiNr.495, razítkované
98 Kč
60642
1957, 30Pf Pětiletka, 100 ks arch, MiNr.582, **
129 Kč
41844
1957, 30Pf Pětiletka, 100 ks arch, MiNr.582, **
98 Kč
51832
1957, 30Pf Pětiletka, 100 ks arch, MiNr.582, **
149 Kč
41847
1957, 40Pf Pětiletka, 100 ks arch, MiNr.583, **
149 Kč
51430
1957, 40Pf Pětiletka, 100 ks arch, MiNr.583, **
98 Kč
51908
1957, 50Pf Pětiletka, 100 ks arch, MiNr.584, **
129 Kč
41856
1957, 70Pf Pětiletka, 100 ks arch, MiNr.585, **
98 Kč
51054
1957, 70Pf Pětiletka, 100 ks arch, MiNr.585, **
149 Kč
50879
1958, 20Pf Voják, MiNr.662, **
149 Kč
72818
1958, 20Pf Voják, MiNr.662, ** , lehké faldy
149 Kč
68153
1961, 15Pf Ulbricht, rohový kus, MiNr.847, **
149 Kč
68156
1963, 25Pf Ulbrich, 2páska s DZ, MiNr.934, **
249 Kč
68159
1963/67, 30-80Pf Ulbrichr, DZ, 6 kusů, razítkované 78187
1964, 10-15Pf Lipský veletrh, rohový soutisk s DZ, ** 72815
1964, 10-50Pf série s DZ, MiNr.1056-58, razítkované 72691
1964, 10Pf soutisk Tokio, Nr.1039-44, **
198 Kč
44478
1964, 5-20Pf série Kroje, soutisky, razítkované
198 Kč
72692
1964, 5-30Pf soutisky Kroje, MiNr.1074-79, **
598 Kč
74483
1964, 5Pf soutisk Kroje, MiNr.1074/1075, **
198 Kč
57699
1964, 5Pf soutisk Kroje, MiNr.1074/1075, **
298 Kč
59489
1964, 5Pf soutisk Kroje, Nr.1075/1074, razítkované
149 Kč
56977
1964, soutisk MiNr.1039-44, **
198 Kč
47637
1964, soutisk Veletrh, MiNr.1012-13, **
198 Kč
59332
1968, 10-25Pf série Umění, deskové značky DZ, ** 77946
1970, 10-40Pf série Fauna, DZ, MiNr.1541-44, **
298 Kč
74447
1972, 70Pf Cranach, roh. kus s DZ, MiNr.1772DV, **
98 Kč
47622
1982, 10-25Pf krajová série s DZ, MiNr.2699-2701, ** 78727
1990, 10-110Pf soutisk Znaky, DZ, MiNr.3302-5, ** , dv 64865