OSTATNÍ

14 položek celkem
1921, formulář Návěstí - Avis, Tiskopis č. 351 A 26555
1921, formulář Návěstí - Avis, Tiskopis č. 351 A 26556
1921, formulář Návěstí - Avis, Tiskopis č. 351 A 26557
1922, DR Praha 22 22.2.22 - 2, fil. obálka
198 Kč
23288
1934, Sokolský dík vůdci dr. Jindřichu Vaníčkovi 15425
1936, Čs. doplňovací škola, výstřižek z R-dopisu 28275
1936, DR Děčín, dopisnice s přítiskem Prohlášení 22134
1937, DR Niemes + Postdienst YMCA, dopis
198 Kč
26050
1937, Pamětní deska, Zborov, pohlednice, neprošlé 26493
1938, DR Diosek 4.11.1938 (Sládkovičovo),
198 Kč
13610
1938, Polský zábor, DR Frysztat, dopis zasl. do Prahy 82038
Firma Staněk, 6 kusů reklamních 2listů,
298 Kč
8220
Zoubkovaný nepřetištěný roh. 6blok s lepem na zn. 26790