VYDÁNÍ 1926-1939

202 položek celkem
1-2Kč Arras, dolní kupony, Nr.289-290, **
Novinka
398 Kč
82780
1-2Kč KDM, výstřižky se zn. z aršíku, Nr.283-4
249 Kč
73667
1.60Kč Kutná hora, kraj. meziarší s DČ 1,1A, ** 34077
1926, 1.20Kč Strahov, bez pruhů, Nr.219a, **
79 Kč
2052
1926, 2-5Kč Praha-Tatry, Nr.225-8, * po nálepce
398 Kč
6129
1929, 5-40h série Znak, Nr.248-53, **
29 Kč
2366
1929, 50h sv.Václav, 4blok, Nr.243, **/*
29 Kč
80501
1929, 50h-5Kč série sv.Václav, Nr.243-7, **
198 Kč
2370
1929, 60h sv. Václav, 4blok, Nr.244, **/*
29 Kč
80502
1930, 2-10Kč Masaryk, série, Nr.261-4, * po nálepce 7606
1931, DR Praha, R-dopis, zasláno do Vysokého Mýta 32644
1932, 3.50-5Kč Hrady, série, Nr.265-7, * po nálepce 8687
1932, 3.50-5Kč série Hrady, Nr.265-7, **
249 Kč
66209
1932, 3.50-5Kč série Hrady, Nr.265-7, razítkované 2475
1932, 50h-3Kč série Tyrš, Nr.268-71, **
498 Kč
68081
1933, 50h-1Kč série Nitra, Nr.273-4, * po nálepce 2483
1933, 60h Tyrš, 2 roh. 4bloky s DČ 1 a 1A, Nr.272, ** 11590
1933, 60h Tyrš, 4blok, Nr.272, **/*
49 Kč
24436
1933, 60h Tyrš, Nr.272, **
10 Kč
24435
1933, 60h Tyrš, roh. kusy s DČ1,1A, Nr.272, **/*
49 Kč
10136
1933, DR Praha, pohlednice zaslaná do Vídně
78 Kč
77104
1934, 1-2Kč KDM, série, Nr.281-2, * po nálepce
19 Kč
23230
1934, 50h Dvořák, 2 roh. kus s DČ1,1A, Nr.280, **/* 73658
1934, 50h Dvořák, Nr.280, **
10 Kč
24433
1934, 50h Smetana, 4blok, Nr.275, **
49 Kč
24432
1934, 50h Smetana, Nr.275, **
10 Kč
24431
1935, 1-2Kč Arras, série, Nr.289-90, * po nálepce 23231
1935, 1-2Kč Arras, série, Nr.289-90, **
39 Kč
2497
1935, 50h Štefanik, Nr.291, **
5 Kč
26639
1935, 50h-3Kč série TGM, Nr.285-8, **
79 Kč
2515
1935, DR Praha, tiskopis vyfr. zn. 20h Znak
100 Kč
9336
1936, 1.20-3.50Kč trhaná meziarší, Nr.304-10Ms, ** 2518
1936, 1.60Kč Kutná hora, 10pás s DČ 1A, Nr.306, **/* 28117
1936, 40h-1Kč Portréty, Nr.300-3, **
10 Kč
26642
1936, 50h-1Kč Mácha, Nr.298-9, **
5 Kč
26641
1936, 50h-2Kčs Dětem, série, Nr.295-7, **
16 Kč
19608
1936, DR Praha, pohlednice zaslaná do Francie
78 Kč
30982
1936, DR Praha, potvrzení za koupi známek
98 Kč
18875
1936, Štos Kúpele, dopis s firemním přítiskem Štos 28947
1937, 2-2.50Kč Malá dohoda, Nr.320-1, **
15 Kč
26645
1937, 50h -1Kč Purkyně, kupony L+P, Nr.322-23K, ** 2535
1937, 50h Beneš, 4 ks s DČ 1,1A,2,2A, Nr.314, **/*
149 Kč
2537
1937, 50h Beneš, Nr.314, **
5 Kč
26643
1937, 50h Masaryk, roh. 4bloky s DČ 6 a 6A, Nr.324, ** 74639
1937, 50h-1K Bratislava, spojka z aršíku, **
19 Kč
10814
1937, 50h-1Kč aršík Bratislava, Nr.A329-330, **
39 Kč
5160
1937, 50h-1Kč Zborov, 4bloky, Nr.318-319, **
69 Kč
9006
1937, 50h-1Kč Zborov, Nr.318-19, **
10 Kč
26644
1937, 50h-1Kčs Bratislava, známky z aršíku, **
15 Kč
10815
1937, 50h-2Kč série B.I.T., 4bloky, Nr.326-28, ** 2546
1937, 50h-2Kč Smuteční, Nr.324-5, **
6 Kč
26647
1937, 50k-2Kč BIT, Nr.326-8, **
8 Kč
26648
1937, DR Hranice na Moravě, firemní lístek
149 Kč
25770
1937, DR Praha, dopis vyfr. zn. 50h B.I.T., prošlé
250 Kč
71992
1937, DR Praha, R-dopis zaslaný do Německého Brodu 62458
Nahoru
Další produkty