PRAHA, PRAG, PRAGUE

18 položek celkem
1820, v:Prag, skládaný dopis, horší jakost
98 Kč
43504
1820, v.Prag, skládaný dopis, stopy stáří
98 Kč
43492
1820, v.Prag, skládaný dopis, špatná jakost
98 Kč
43506
1828, v.Prag, skládaný dopis
178 Kč
48176
1829, Prag, skládaný dopis
249 Kč
43485
1835, Prag, skládaný dopis
149 Kč
43154
1838, PRAG, červené razítko, skládaný dopis
129 Kč
49918
1841, Prag, skládaný dopis
149 Kč
43480
1849, Prag, skládaný dopis
98 Kč
43478
1852, Prag Kleins, skládaný dopis, stopy provozu
98 Kč
49930
1853, Prag Kleins, skládaný dopis, stopy provozu
98 Kč
49906
1887, Prag, R-dopis vyfr. zn. 2krát 10Kr
98 Kč
41643
1890, Prag + Direction + Rekomando, skládaný dopis 56661
1893, Praha, firemní lístek zaslaný do Humpolce
78 Kč
60919
1899, Žižkov, II.díl dopisnice 2Kr Franc Josef
98 Kč
47138
1910, Praha, Ex-dopis, malý formát
149 Kč
47314
1915, Praha, dopis se smíšenou frankaturou
149 Kč
47262
1916, Praha, skládaný dopis, několik skvrnek
78 Kč
41559