RECEPISY

42 položek celkem
2 ks recepisů z roku 1789
2 490 Kč
60180
Brno, recepis z roku 1827, přeloženo
149 Kč
58630
Brno, recepis z roku 1829, lehce přeloženo
198 Kč
59983
Brno, recepis z roku 1831
149 Kč
58629
Brno, recepis z roku 1833, přeloženo
149 Kč
58631
Brno, recepis z roku 1834, přeloženo
198 Kč
55632
Brno, recepis z roku 1839, přeloženo
249 Kč
55634
Brno, recepis z roku 1843, lehce přeloženo
98 Kč
59986
Brno, recepis z roku 1843, přeloženo
249 Kč
55633
Brunn, 1826, recepis
98 Kč
44766
Brunn, 1826, recepis
98 Kč
44768
Brunn, 1826, recepis, přeloženo
98 Kč
44765
Brunn, recepis z roku 1827, přeloženo
198 Kč
50693
Brunn, recepis z roku 1828, přeloženo
198 Kč
50692
Brunn, recepis z roku 1829, přeloženo
198 Kč
50691
Brunn, recepis z roku 1838, přeloženo
149 Kč
50667
Brunn, recepis z roku 1841, ohyby
149 Kč
52053
Dux, recepis z roku 1868, obvyklé přehyby
98 Kč
62314
Nikolsburg, recepis z roku 1829
198 Kč
51905
Recepis z roku 1796, lehké přehyby, hledané
990 Kč
60146
Recepis z roku 1828, lehké přehyby, slušný stav 59817
Recepis z roku 1828, lehké přehyby, slušný stav 59818
Recepis z roku 1828, lehké přehyby, slušný stav 59820
Recepis z roku 1831, lehké přehyby, slušný stav 59819
Recepis z roku 1831, lehké přehyby, slušný stav 59810
Recepis z roku 1831, lehké přehyby, slušný stav 59811
Recepis z roku 1832, lehké přehyby
149 Kč
59821
Recepis z roku 1832, lehké přehyby, slušný stav 59822
Recepis z roku 1836, lehké přehyby, slušný stav 59816
Recepis z roku 1837, lehké přehyby, slušný stav 59815
Recepis z roku 1837, lehké přehyby, slušný stav 59809
Recepis z roku 1839, lehké přehyby, slušný stav 59812
Recepis z roku 1839, lehké přehyby, slušný stav 59813
Schelletau, modrá razítko, recepis z roku 1845 59959
Schelletau, modré razítko, recepis z roku 1850 49000
Schelletau, recepis z roku 1834, přeloženo
149 Kč
51902
Schelletau, recepis z roku 1836, přeloženo
249 Kč
59957
Schönlinde, modré razítko, recepis z roku 1849 62313
Tetschen, recepis z roku 1856
198 Kč
62316
Wessely, modré razítko, recepis z roku 1860 62315