ARCHY, BLOKY

19 položek celkem
1948, 8Kčs Beneš, 194 ks blok (bez roh. miniatur) 27101
1948, 8Kčs Beneš, 196 ks arch, přeložený, ** 10563
1966, 30h Praha, arch, DV, Nr.1524, razítkované 27096
1967, 30h Vodní ptactvo, kompletní 50 ks arch, ST 61106
1991, 8Kčs Antarktida, 50 ks arch, Nr.2978, ** 6888
5Kčs Čolek, 50 ks arch, Nr.2901, **, přeloženo 62213
Sestava 5 ks archů, každý jiný, razítkované 6878