VYDÁNÍ 1945-1953

75 položek celkem
1945, 9K Košické, posun průseku do další zn., * 31851
9K Košické, kraj. kus s otiskem lišty na okraji 31629
20K Košické, posun průseku vpravo, Nr.359, ** 29216
1945, 1K Moskevské, kraj. 4blok se skvrnou, **
49 Kč
8122
1945, 5h Londýnské, 8blok s posunem, **
149 Kč
8524
1945, 5h Londýnské, horní 20pás s posunem, ** 7903
1945, 5h Londýnské, kraj. 8blok s posunem, ** 8523
50h Londýnské, 4blok s posunem perf. do obrazu zn. 21477
1.20Kčs Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.419, ** 71310
1.60h Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.420, ** 71308
1945, 2.40Kčs Štefanik, typ II., Nr.421II, **
49 Kč
79143
30h Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.413, ** 71305
3Kčs Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.422, ** 71313
4Kčs Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.423, ** 71314
50h Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.414, ** 71306
60h Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.415, ** 71307
10h Novinová, 2 ks - odstíny barev, Nr.NV24, ** 71302
1945, 10h Doručovatel, roh, kus s DČ 4-45, ** 7739
1945, 10h Novinová, levý roh. 4blok s DČ 3-45, ** 27814
30h Novinová, 2 ks - odstíny barev, Nr.NV28, ** 71304
5h Novinová, 2 ks - odstíny barev, Nr.NV23, ** 71303
1946, 5.50Kčs letecká, odstíny barev, 4bloky, ** 78272
2Kčs Beneš, pergamenový papír, Nr.465, ** 25548
1951, 1-3Kčs Pražské jaro, rohové 4bloky, ** 79894
1952, 1.50Kčs Květen, vynech. perf. otvor, Nr.653 27253
1952, 2-3Kčs Bratislava 1952, meziarší , **
698 Kč
9649
1.50-50Kčs Letecké, 4bloky, Nr.L17-24, **
149 Kč
30487
3/5.50Kčs letecké, silně posunutý přetisk, raz. 31919