VYDÁNÍ 1945-1953

67 položek celkem
1945, 5h Londýnské, 8blok s posunem, **
149 Kč
8524
30h Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.413, **
29 Kč
71305
50h Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.414, **
29 Kč
71306
60h Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.415, **
29 Kč
71307
1945, 2.40Kčs Štefanik, typ II., Nr.421II, **
49 Kč
79143
3Kčs Portréty, 2 ks - odstíny barev, Nr.422, **
29 Kč
71313
10h Novinová, levý roh. kus s DČ 4-45, Nr.NV24, ra 31761
10h Novinové, roh. kus s DČ 4-45, Nr.NV24, razítk. 27469
10h Novinové, roh. kus s DČ 7-47, Nr.NV24, razítkované 107024
1945, 10h Novinová, L+P roh. 4bloky s DČ 6-45, Nr.NV24, ** 108722
1945, 10h Novinová, levý roh. 4blok s DČ 3-45, **
298 Kč
27814
1945, 10h Novinová, pravý roh. 4blok s DČ 3-45, **/* 88463
5h Novinová, 2 ks - odstíny barev, Nr.NV23, **
29 Kč
71303
30h Novinová, 2 ks - odstíny barev, Nr.NV28, **
29 Kč
71304
10h-6Kčs Doplatní, série ve 4bloku, Nr.DL67-78, ** 76616
1947, 2.40-4Kčs VŘSR, 4blok, Nr.462-63, **
49 Kč
94148
1952, 1.50Kčs Květen, vynech. perf. otvor, Nr.653 27253
1952, 2-3Kčs Bratislava, spojka z aršíku, Nr.691-2, ** 82521
1952, 3Kčs Únor, 2 ks - odstíny pozadí, Nr.635, ** 70241