KUPONY, VK, MINIATURY

43 položek celkem
24Kčs Letecké, H+D kupon, Nr.L16, **
149 Kč
24085
2.40-4Kčs Květen, kupony, L+P, Nr.433-4, ** 26675
1946, 1.20Kčs Borovský, L+P kupon, Nr.436, raz. 31664
1947, 1.60-5Kčs sv.Vojtěch, Nr.450-52, KL+KP, **
680 Kč
2836
1947, 1.20-4Kčs TGM, Nr.458-59, KL+KP, **
80 Kč
2834
1947, 1.20-4Kčs Moyses, Nr.460-61, KH+KD, **
98 Kč
2830
1948, 1-3Kčs Všesokolský slet, Nr.475-78, KL+KP, ** 2838
1948, 1.50-3Kčs Sněm, svislé pásy, Nr.479-80, ** 2073
1948, 1.50-3Kčs Dětem, L+P kupon, Nr.494-6, raz. 31672
1948, 1.50-5Kčs V.I.Lenin, Nr.498-99, KL+KP, ** 2851
1949, 1.50-5Kčs Lenin, L+P kupon, Nr.498-9, raz. 31673
1949, 10Kčs Gottwald, levý a pravý kupon, Nr.501, ** 17901
1949, 10Kčs Gottwald, L+P kupon, Nr.501, razítk. 31674
1949, 30/50Kčs letecké, Nr.L32, roh. 4blok, ** 2867
1949, 8-30Kčs Letecké, horní okraje, Nr.L29-32, ** 10773
1949, 8/10-30/50Kčs letecké, Nr.L29-32, KD, **
898 Kč
2869
1949, 8/10-30/50Kčs letecké, Nr.L29-32, KH+KD, ** 2870
1969, 60h-3Kčs Letecké, dolní kupony, Nr.L72-3, ** 66887