PAMĚTNÍ RAZÍTKA 1945-1992

57 položek celkem
1946, Praha 10 Hrad, Výročí květnové revoluce
98 Kč
31809
1947, Praha, Sportovní letecký den, propagační pohled 131014
1947, Praha, XI. Slet všesokolský, pohlednice
49 Kč
23417
1948, Praha, Rolnický sjezd, propagační pohlednice 33637
1948, Praha, Rolnický sjezd, propagační pohlednice 33636
1948, Praha, Slovanská zemědělská výstava
98 Kč
24484
1949, Praha, 1. zasedání KNV, obálka, neprošlé 81838
1949, Praha, Výstava čs. státních statků, pohlednice 70006
1951, Praha, Sjezd obránců míru, propagační pohled 23432
1952, Jičín, 650 let městem, putovní pamětní karta 34159
1964, Choceň, 2 ks dopisnic, neprošlé
98 Kč
22711
1966, Brno, Výstava známek, pohlednice
38 Kč
9683
1966, Pojízdná výstava poštovních známek
49 Kč
31734
1967, Montreal EXPO 67, destičky vydané Artia, **
149 Kč
128662
1967, Vodňany, Výstava známek, 2 karty
59 Kč
11782
1968, Praha, III. Junácký sněm, obálka
79 Kč
21293
1969, Karlovy Vary, Hold Karlu IV., destičky A5
98 Kč
30121
1972, Kutná Hora, Výstava známek, rytina
49 Kč
13073
1980, Praha, Námětová výstava známek, razítko 31202
1988, 70. výročí Rumburské vzpoury, pamětní list 32232
1988, 70. výročí Rumburské vzpoury, pamětní list 32231
1988, Praha, Výstava PRAGA, sešitkový list, **
59 Kč
33624
1988, Trutnov, Výstava známek, 3 kusy karet, neprošlé 106271
1989, Praha 10 Hrad, Volba prezidenta republiky, dopisnice 103499
1990, DR Praha 012 Hrad + Volba prezidenta republiky 103955
1991, Praha, Georgiada 1991, 2 ks pamětních obálek 29363
1991, Všeobecná výstava v Praze, 3 kusy listů
78 Kč
29203
1991, Všeobecná výstava v Praze, 3 kusy listů
78 Kč
29202
Herčík, podpis na pamětním listu Socfilex 1981, dv 128842
Herčík, podpis na pamětním listu Socfilex z roku 1981 128845
Housa, podpis na FDC z roku 1979
78 Kč
128809
Housa, podpis na pamětním listu Socfilex z roku 1981 128848
Kovařík, Ondráček, podpisy na obálce z roku 1981 128818