PAMĚTNÍ RAZÍTKA 1945-1992

67 položek celkem
1946, Praha 10 Hrad, Výročí květnové revoluce
98 Kč
31809
1946, Praha, Carte Maxima Škpt. Řídký, pohlednice 31568
1946, Praha, Sjezd mladých Národních socialistů 24238
1947, Český Krumlov, Odhalení pomníku TGM, pohlednice 96887
1947, Frýdek, Daryševka-Místek, propagační pohled 29154
1947, Praha, XI. Slet všesokolský, pohlednice
49 Kč
23417
1948, Praha, Rolnický sjezd, propagační pohlednice 33637
1948, Praha, Rolnický sjezd, propagační pohlednice 33636
1948, Praha, Slovanská zemědělská výstava
98 Kč
24484
1949, Litomyšl, Bedřich Smetana, pamětní list, A5. dv 20007
1949, Praha, 1. zasedání KNV, obálka, neprošlé 81838
1949, Praha, Výstava čs. státních statků, pohlednice 70006
1950, Jilemnice, MS ČSR v odbíjené, pohlednice, skvrnka 77139
1951, Praha, Sjezd obránců míru, propagační pohled 23432
1952, Jičín, 650 let městem, putovní pamětní karta 34159
1964, Choceň, 2 ks dopisnic, neprošlé
98 Kč
22711
1966, Brno, Výstava známek, pohlednice
38 Kč
9683
1966, Pojízdná výstava poštovních známek
49 Kč
31734
1967, Vodňany, Výstava známek, 2 karty
59 Kč
11782
1968, Praha, III. Junácký sněm, obálka
79 Kč
21293
1969, Karlovy Vary, Hold Karlu IV., destičky A5
98 Kč
30121
1969, Praha, Veteran salon, DV - skvrna
49 Kč
5985
1972, Kutná Hora, Výstava známek, rytina
49 Kč
13073
1980, Praha, Námětová výstava známek, razítko 31202
1981, Gustav Husák, prezident republiky, podepsaný pohled 115254
1988, 70. výročí Rumburské vzpoury, pamětní list 32232
1988, 70. výročí Rumburské vzpoury, pamětní list 32231
1988, Praha, Výstava PRAGA, sešitkový list, **
59 Kč
33624
1988, Praha, Výstava známek, 4 ks dopisnic, rekomando 17536
1988, Praha, Výstava známek, 4 ks dopisnic, rekomando 17534
1988, Praha, Výstava známek, 4 ks dopisnic, rekomando 17533
1988, Praha, Výstava známek, 4 ks dopisnic, rekomando 17532
1988, Praha, Výstava známek, 4 ks dopisnic, rekomando 17531
1988, Trutnov, Výstava známek, 3 kusy karet, neprošlé 106271
1989, Praha 10 Hrad, Volba prezidenta republiky, dopisnice 103499
1990, DR Praha 012 Hrad + Volba prezidenta republiky 103955
1990, Praha, Návštěva prezidenta USA, pamětní list 19500
1991, Praha, Georgiada 1991, 2 ks pamětních obálek 29363
1991, Všeobecná výstava v Praze, 3 kusy listů
78 Kč
29203
1991, Všeobecná výstava v Praze, 3 kusy listů
78 Kč
29202