Celistvosti

18 položek celkem
1932, DR Praha, pohlednice zaslaná do Paříže 31971
1933, DR Praha, pohlednice zaslaná do Vídně 77104
1935, DR Praha, Ex-pohlednice zasl. do Smokovce 73673
1935, DR Praha, tiskopis vyfr. zn. 20h Znak
100 Kč
9336
1936, DR Praha, pohlednice zaslaná do Francie 30982
1936, DR Praha, potvrzení za koupi známek
98 Kč
18875
1937, DR Hranice na Moravě, firemní lístek
149 Kč
25770
1937, DR Praha, dopis vyfr. zn. 50h B.I.T., prošlé 71992
1938, DR Praha, smíšená frankatura, pohlednice 21927