Ostatní známky a kupóny

63 položek celkem
1937, Malá dohoda, Společné vydání, * po nálepce 28331
20h Svitek, 5páska, lep bez pruhů, Nr.216Aa, **
498 Kč
30368
20h Svitek, lep bez pruhů, Nr.216Aa, **
98 Kč
73604
1929, 5h Znak, 9blok s posunutou moletou, **/*
298 Kč
22192
1929, 20h Znak, svitek, začátek svitku, Nr.250, ** 146086
1930, 1Kčs TGM, svitková 4páska, Nr.260A, **
98 Kč
122135
4Kč Orlík, roh. kus s DČ 1A, Nr.266, * po nálepce 124559
1932, 5Kč Krumlov, rohový kus, Nr.267, **
Novinka
249 Kč
152360
1933, 50h Nitra, 4blok, Nr.273, **, ilustrační foto 138266
1934, 50h Smetana, lep bez pruhů, Nr.275a, * po nálepce 120315
50h Štefanik, roh. kusy s DČ 1,1A, Nr.291, **
39 Kč
26840
50h Beneš, 2 roh. 4bloky s DČ 1,1A, Nr.314, **
59 Kč
34081
1937, 50h Masaryk, 2 ks - odstíny barev, Nr.324, ** 82084
1937, 50h Masaryk, roh. kusy s DČ 6 a 6A, Nr.324, ** 24209
1937, 50h Masaryk, roh. 4bloky s DČ 6 a 6A, Nr.324, **/* 74639
1939, 50h Plzeň a Košice, kupony, Nr.344-45K, **
19 Kč
2580
50h Štefanik, roh. 4blok s DČ 1 a 1A, Nr.346, **/* 74279
1938, 2Kč Republika, známka z aršíku, Nr.347, ** 65938
3K Chust, H+D rohové kusy, Nr.351, **
198 Kč
119076
1939, 1K Masaryk, roh. 4bloky s DČ 1 a 1A, Nr.352, ** 24207