NORSKO

44 položek celkem
1856, 4Sk Oskar, výstřižek, MiNr.4, razítkované
129 Kč
77945
1856, 8 Sk Oskar, MiNr.5, razítkované
Novinka
180 Kč
142680
1867, 1Sk Znak, MiNr.11, razítkované, kzy
149 Kč
71698
1867, 2Sk Znak, MiNr.12, razítkované
178 Kč
72771
1867, 2Sk Znak, MiNr.12, razítkované
178 Kč
72770
1867, 2Sk Znak, MiNr.12, razítkované
198 Kč
71099
1872, 1Sk zelená, MiNr.16, razítkované
198 Kč
78608
1878, 2 Kr Oskar, MiNr.34, razítkované
98 Kč
123878
1878, 2 Kr Oskar, MiNr.34, razítkované
98 Kč
123872
1907, 1 Kr Haakon, MiNr.67, razítkované
120 Kč
123899
1909, 10Q karmínová, 2páska, MiNr.79D,D, */**
980 Kč
75910
1909, 15Q hnědá, 2páska, MiNr.81D,D, **/*
780 Kč
75911
1910, 1-5 Kr Král Hakon, MiNr.89-92, **
198 Kč
114516
1910, 1-5 Kr král Hakon, MiNr.89-92, ** , 20bloky, skvrnky 114519
1927, 20Q/25Q-30Q/45Q série, **/*
398 Kč
72071
1928, 10-30Q série Ibsen, MiNr.137-40, **
498 Kč
75923
1930, 10 Q Král Olaf, MiNr.155, * po nálepce
190 Kč
134321
1930, 10-30Q série Olaf, MiNr.155-58, * po nálepce
298 Kč
78612
1931, 20Q Nemocnice, Oslo, MiNr.162, * po nálepce
198 Kč
78617
1932, 10-30Q série Bjornson, MiNr.163-66, **
298 Kč
72088
1934, 10-30Q série, MiNr.168-71, **
498 Kč
72101
1935, 10-30Q série Nansen, MiNr.172-75, **
349 Kč
65976
1935, 5-30Q série, MiNr.222-27, **/*
298 Kč
72073
1937, 1-5 Kr Král Haakon, MiNr.191-94, **
220 Kč
134495
1938, 20-30 Q Nordkap, MiNr.198-99, **
220 Kč
134477
1940, 1-5Kr série Znaky, MiNr.207-10, **
198 Kč
80307
1941, 1Kr Universita v Oslu, MiNr.258, **
398 Kč
72113
1941, 2 Kr s přetiskem, MiNr.255Y, **
280 Kč
123914
1941, 5Kr Victoria, MiNr.256, **
449 Kč
79312
1946, 25-80Q série Znak, MiNr.319-22, * po nálepce
299 Kč
78621
1946, 25-80Q série, MiNr.319-22, **
398 Kč
72068
1946, 40Q služební, MiNr.57, **
49 Kč
51877
1946, 80 Q Lev, MiNr.322, * po nálepce
120 Kč
123923
1947, 5-80 Q Výročí pošty, MiNr.323-33, **
280 Kč
134480
1949, 55Q Znak, MiNr.321, * po nálepce
149 Kč
65967
1949, DR Oslo, let. pohlednice zaslaná na Prahy
98 Kč
68018
1950, 25-45 Q série Děti, MiNr.351-52, **
98 Kč
134486
1950, 30Q Haakon, MiNr.360, **
89 Kč
65970
1950, 35Q Haakon, MiNr.362, **
129 Kč
65969
1950, 60Q Haakon, MiNr.367, **
129 Kč
65968