1612 položek celkem
1946, DR Klobouky, dopis, fil. korespondence
78 Kč
26163
1946, DR Praha, let. pohlednice do Švédska
78 Kč
13646
1946, DR Praha, novinová páska, stopy provozu
98 Kč
17656
1946, DR Přerov, smíšená frankatura
98 Kč
32303
1946, DR Trenčín, časopis, A5, stopy stáří
98 Kč
13649
1946, FDC A 437 Výstava známek Brno, **
98 Kč
28603
1946, Praha 10 Hrad, Výročí květnové revoluce
98 Kč
31809
1946, Praha, Carte Maxima Škpt. Řídký, pohlednice 31568
1946, Praha, Sjezd mladých Národních socialistů 24238
286a 80528
1946, Zvláštní příležitostní obálka V A/46
149 Kč
29368
1946, Zvláštní příležitostní obálka V A/46
149 Kč
29369
1946, Zvláštní příležitostní obálka V A/46
198 Kč
29370
1947, 1.20-4Kčs Moyses, Nr.460-61, KH+KD, **
98 Kč
2830
1947, 1.20-4Kčs TGM, Nr.458-59, KL+KP, **
80 Kč
2834
1947, 1.60-5Kčs sv.Vojtěch, Nr.450-52, KL+KP, **
680 Kč
2836
298a 66068
1947, Český Krumlov, Odhalení pomníku TGM, pohlednice 96887
1947, DR Praha, dopis zasl. do Paříže, vráceno zpět 19019
1947, DR Praha, letecká pohlednice zaslaná do Francie 69140
1947, DR Praha, R-dopis zaslaný v Praze, několik skvrnek 103208
1947, DR Trenčín, časopis Církevní listy, A5
78 Kč
13648
1947, Frýdek, Daryševka-Místek, propagační pohled 29154
1947, Kroměříž, Oslavy p.pl.3 Jana Žižky,
129 Kč
13454
1947, Praha, XI. Slet všesokolský, pohlednice
49 Kč
23417
1948, 1.50-3Kčs Dětem, L+P kupon, Nr.494-6, raz.
39 Kč
31672
1948, 1.50-3Kčs Kroměříž, L+P kupon, Nr.479-80 raz 31667
1948, 1.50-5Kčs V.I.Lenin, Nr.498-99, KL+KP, **
30 Kč
2851
1948, 10Kčs aršík Hradčany, Nr.A497, **
10 Kč
972
1948, 20Kčs Gottwald, L+P kupon, Nr.489, razítk.
29 Kč
31669
1948, 30 let klubu Českých filatelistů v Brně
98 Kč
9807
1948, 30 let klubu Českých filatelistů, dv
78 Kč
9809
1948, 3Kčs Smlouva, H+D kupon, Nr.493, razítkované 31671
1948, 5Kčs Beneš, 2páska, pergamenový papír, **
198 Kč
9833
1948, 700 let města Kamenice nad Lipou, dopisnice
298 Kč
69830
1948, 8Kčs Beneš, 196 ks arch, přeložený, **
298 Kč
10563
1948, dopis s razítkem Knihovny sovět. literatury
198 Kč
21403
1948, dopis s razítkem Knihovny sovět. literatury 21404
1948, DR Kolín + Posádkové velitelství Kolín, dopis 15184
1948, DR Kroměříž, let. dopis zasl. do Brasílie
149 Kč
12184
1948, DR Praha, reklama na Benephorin, dv růžek
78 Kč
15433
1948, Praha 7, První let Praha - Beyrouth, dopis
98 Kč
69770
1948, Praha, Rolnický sjezd, propagační pohlednice 33637
1948, Praha, Rolnický sjezd, propagační pohlednice 33636
1948, Praha, Slovanská zemědělská výstava
98 Kč
24484
270a
498 Kč
66020
271a
498 Kč
66023
269a
498 Kč
80524
1949, 1.50-5Kčs KSČ, kupony, Nr.511-13, razítk.
90 Kč
31675
1949, 1.50-5Kčs Lenin, L+P kupon, Nr.498-9, raz.
20 Kč
31673
1949, 10Kčs Gottwald, L+P kupon, Nr.501, razítk.
35 Kč
31674
1949, 10Kčs Gottwald, levý a pravý kupon, Nr.501, ** 17901
1949, 8-30Kčs Letecké, horní okraje, Nr.L29-32, ** 10773
1949, 8/10-30/50Kčs letecké, Nr.L29-32, KD, **
898 Kč
2869
1949, 8/10-30/50Kčs letecké, Nr.L29-32, KH+KD, **
998 Kč
2870